BUREAU W architects is gespecialiseerd in collectief wonen:
groepswoningbouw, meergezinswoningen, studentenhuizen,...